Polityka prywatności - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Zobacz co robimy:

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. O tym jak jest to dla nas ważne świadczy m.in. fakt, że wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy.

W ramach Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem https://waterpointsystem.pl, nie przetwarzamy danych osobowych .

Korzystamy z cookies w celu tworzenia statystyk co do sposobu korzystania z naszej strony (np. liczby wejść) i analizy ruchu na stronie; utrzymania Twojej sesji i przechowywania danych sesyjnych w celu wygodniejszego korzystania z naszej strony.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest operator serwisu Grupa Liberta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 5

Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym – przeglądarce i są przeznaczone są do korzystania z naszej strony. Za ich pomocą nie zbieramy żadnych danych osobowych. Cokies nie wykorzystujemy też w żaden sposób, który mógł naruszyć Twoją prywatność.

Cookies wykorzystywane w obrębie naszej strony to pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na Twoim urządzeniu końcowym do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej. Google Analytics, Facebook, realizującą na naszą rzecz kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów. Pliki stałe pozostają na Twoim urządzeniu końcowym przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Możesz to sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Ciebie.

Korzystając z naszej strony możesz otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. To Ty decydujesz o przetwarzaniu cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w używanych programach typu firewall. Wyłączenie cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania naszej strony.

Jeżeli chciałbyś dokonać zmian we wcześniejszym wyborze Twoich opcji prywatności w zakresie stosowania plików Coookie, kliknij tutaj.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.04.2018.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO W GRUPIE LIBERTA SP. Z O.O. SP. K.

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ GRUPĘ LIBERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane: Rozporządzeniem) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Liberta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Gazownicza 5, nr tel. +48 (33) 845 90 83, adres email: biuro@grupaliberta.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

2. Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia za Pani/Pana zgodą działań zmierzających do zawarcia z Grupą Liberta Sp. z o.o. Sp. K. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
b) realizacji zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Grupie Liberta Sp. z o.o. Sp. K. w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
d) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Grupę Liberta Sp. z o.o. Sp. K za Pani/Pana zgodą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, które wskazano w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tylko za Pani/Pana zgodą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj,:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Grupą Liberta Sp. z o.o. Sp. K. umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych w związku z realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia przez Grupę Liberta Sp. z o.o. Sp. K. tych obowiązków
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Grupę Lieberta Sp. z o.o. Sp. K., przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

5. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Lieberta Sp. z o.o. Sp. K. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Grupę Lieberta Sp. z o.o. Sp. K. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do organu będącego następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Grupę Lieberta Sp. z o.o. Sp. K., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Grupą Lieberta Sp. z o.o. Sp. K.

Zadzwoń