Wdrożenie Systemu Waterpoint - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Wdrożenie Systemu bezbutlowych dystrybutorów WATERPOINT System

Analiza, Dobór filtrów, Dobór urządzenia, Serwis

Sprawdzenie uwarunkowań technicznych i jakościowych dla wybranej lokalizacji
Analiza warunków hydraulicznych – badanie ciśnienia, stanu technicznego instalacji, wybór punktu przyłącza.
Analiza jakościowa wody z ujęcia i po procesie uzdatniania u dostawcy wody wodociągowej – charakterystyka ujęcia (woda podziemna, woda powierzchniowa), zestawienie parametrów jakościowych wody surowej z ujęcia i po uzdatnieniu w przedsiębiorstwie wodociągowym.
Analiza jakości wody w najbliższym punkcie przyłącza u klienta – analizy z bazy danych przedsiębiorstwa wodociągowego (z prowadzonego monitoringu) + badania kontrolne wykonane przez serwis GL (wybrane parametry jakościowe)
jak wdrożyć bezbutlowe dystrybutory wody
 

Dobór filtrów

Dobór systemu filtracji wody i instalacja przyłącza
Analiza parametrów hydraulicznych – projekt przyłącza (regulacja ciśnienia, zabezpieczenia na wypadek awarii).
Analiza parametrów jakościowych – dobór technologii uzdatniania (filtracja sedymentacyjna, mikrofiltracja, adsorbcja/dechloracja, sanityzacja UV).
Badanie wody po wdrożeniu – wykonanie badań (fizykochemicznych i mikrobiologicznych i organoleptycznych) wody po zestawie filtrującym.
 

Dobór urządzenia

Preferencje klienta – woda gorąca, schłodzona, naturalna, gazowana.
Rodzaj urządzenia – specyfika użytkownika (biuro, szkoła, zakład produkcyjny, zakład opieki zdrowotnej, klient indywidualny, itd.) . Zapoznaj sie z naszymi rozwiazaniami.
Standard urządzenia – warunki środowiskowe pracy urządzenia (biuro, hala produkcyjna, szkoła), rachunek ekonomiczny, estetyka, dodatkowe opcje (dystrybutor kubków, bidony).
 

Serwis

Wymiana filtrów min. co 6 m-cy
Próby hydrauliczne, mycie i sanityzacja, kontrola szczelności i działania systemu waterblock.
Próby ruchowe urządzenia – kontrola osiąganych parametrów (temperatury wody gorącej, schłodzonej, opcjonalnie stanu nasycenia CO2).
Kontrola jakości wody na wylewce urządzenia Waterpoint u Klienta: smak, zapach, mętność, kolor oraz szybki test mikrobiologiczny.
Badania w akredytowanym laboratorium zewnętrznym- badania wybranych parametrów fizykochemicznych – badania mikrobiologiczne.
Monitoring parametrów jakościowych – badania przed i po każdej wymianie filtrów.
Sanityzacja co 6 m-cy i po każdej interwencji powodującej rozszczelnienie instalacji.
Opcjonalne, dodatkowe płatne badanie jakości wody na wskazanie klienta.
Opcjonalna, płatna kontrola jakości wody po zgłoszonych awariach zakładu wodociągowego.
 
Zadzwoń