Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Szczegóły w treści Rozporządzenia.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. k. postanowiła przekazać informacje oraz rekomendacje dla Klientów.

Bezpieczeństwo zdrowotne wody z bezbutlowych dystrybutorów wody działających na zasadzie poboru wody z komunalnych sieci wodociągowych opiera się o jakość wody z tych sieci. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie istnieje zagrożenie dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Jak wynika z najnowszej publikacji WHO „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również obecną sytuację, która dotyczy koronawirusa.

Eksperci tłumaczą, że nie ma potrzeby stosować dodatkowych środków np. dezynfekcji wody, która zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. Nie ma też dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Nie ma szczególnych zaleceń w sprawie używania dystrybutorów filtrujących do wody. Obowiązują ogólne zasady higieny i zalecenia ochrony przed koronawirusem przedstawione na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. k., dostawca dystrybutorów Waterpoint, zaleca w okresie zagrożenia epidemicznego, aby zachować szczególną staranność o higienę w trakcie korzystania z dystrybutora, jak z każdych innych przedmiotów udostępnionych do użytku przez grupę osób. Zaleca się dezynfekowanie miejsc wrażliwych na skażenie zewnętrzne, czyli powierzchni panelu sterującego (przycisków) lub kurków wody (w zależności od typu) przed każdym jego użyciem, stosując środek dezynfekujący na bazie alkoholu lub inny, zgodnie z zaleceniami producenta. Po skorzystaniu z dystrybutora zaleca się umyć ręce mydłem lub skorzystać z płynu/żelu antybakteryjnego.

Zaleca się, aby nie stosować kubków jednorazowych niezabezpieczonych przed działaniem zewnętrznym (znajdujących się np. poza dozownikiem). Całe urządzenie utrzymywać w dobrym stanie higienicznym, czyścić zewnętrzne powierzchnie i dezynfekować co najmniej raz dziennie.

Zobacz naszą ofertę - bezdotykowe dystrybutory wody
Zadzwoń