Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa

Od 6 maja br. rozpoczyna się nabór wniosków na wsparcie MŚP z branży HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.  

O wsparcie mogą ubiegać się firmy, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.   
Pomoc finansowa może być przeznaczona m. in. na zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług.  

System Waterpoint doskonale wpisuje się w zakres kosztów kwalifikowanych – możesz go sfinansować nawet w 90%.  

Szczegóły konkursu: https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow   
 

Zadzwoń