Woda dla dzieci w szkołach - dlaczego to takie ważne? - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Woda dla dzieci w szkołach - dlaczego to takie ważne?

woda podczas treningu

Niedawno sporo uwagi poświęca się tematowi przepisów BHP w szkołach ponieważ właśnie rozpoczął się kolejny rok szkolny, ale także opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Projekt ten porusza wiele nowych kwestii, wskazuje na zmianę niektórych przepisów i nakłada nowe obowiązki na dyrekcję szkolną.

"W projekcie rozporządzenia znalazły się nowe regulacje dotyczące między innymi:

  1. obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami
  2. obowiązku uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu;
  3. wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów;
  4. uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia (§ 10 ust. 3)"1

Woda jest naturalnym i powszechnym dobrem, które należy zapewnić uczniom w szkole, gdzie spędzają dużo czasu i nie mają możliwości wyjść poza teren szkoły, by kupić sobie coś do picia. Właśnie, coś do picia… Czy dzieci, kiedy chce się im pić, pomyślą o kupnie wody? Niestety, pierwszym i najczęstszym wyborem dziecka są napoje wysokosłodzone, gazowane i pełne konserwantów czy sztucznych składników. Warto również zauważyć, iż nie wszyscy uczniowie dostają kieszonkowe do szkoły z różnych, niezależnych od nich problemów rodzinnych. Czy takie dziecko powinno być skazane na odczuwanie pragnienia przez cały dzień?

Można jeszcze znaleźć wiele innych argumentów, które będą przemawiać za słusznością przepisu dotyczącego zapewnienia dostępu do wody pitnej dla uczniów w szkołach. Równy i stały dostęp, bez żadnych ograniczeń do wody pitnej to prawo każdego z nas, a można je zapewnić instalując wygodne i bezpieczne dystrybutory wody.

Szkoła to miejsce, gdzie dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, rozwijają się, ale także kształtują nawyki. Warto zatem zadbać o to, aby młode osoby nabierały również tych nawyków, które pozytywnie wpływają na ich zdrowie i tym samym na ich przyszłość. Jednym z tych pozytywnych i zdrowych nawyków jest picie wody, bez syropów, soków, cukru i innych, często sztucznych dodatków. Nadmiar cukru w napojach przynosi wiele skutków ubocznych i może doprowadzić do otyłości, a nawet innych poważnych schorzeń, jakim jest m. in. cukrzyca. Młodych ludzi powinno się nauczyć wybierać wodę, a będzie to dla nich wspaniałą korzyścią na przyszłość. Pomóżmy im w tym!

1 Uzasadnienie projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 18 lipca 2018 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12314251/12524145/12524146/dokument351580.pdf

Zadzwoń