Czym jest wyzwanie Afri-Plastics? - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Kraje Afryki Subsaharyjskiej to jeden z największych producentów plastiku na świecie. Rocznie generowane jest tam 17 ton plastikowych śmieci, a tylko 17% z nich poddawana jest jakiejkolwiek formie recyklingu.

Czym jest wyzwanie Afri-Plastics?

Celem inicjatywy jest zminimalizowanie produkcji plastiku w krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących przetwarzania tworzyw sztucznych, ich magazynowania oraz późniejszego wykorzystywania.

Afri-Plastics Challenge składa się z 3 płaszczyzn:

  • Skupianie małych i średnich przedsiębiorstw, które mają pomysł i potrafią przedstawić jego skuteczność. Ważne jest, aby rozwiązanie to mogło być skalowane do poziomu regionalnego lub krajowego. Myślą przewodnią wyzwania jest również zaangażowanie kobiet i dziewcząt z rejonów Afryki Subsaharyjskiej.
  • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które bezpośrednio dotyczą problemu nadmiaru plastiku w krajach Afryki Subsaharyjskiej lub poruszają inną istotną tematykę, w tym dotyczącą żyjącej tam ludności.
  • Budowanie świadomości problemu i możliwych rozwiązań dzięki rozbudowanym kampaniom angażującym ludność (w tym kobiety i dziewczęta) do wykonywania działań i pracy na rzecz minimalizowania produkcji odpadów plastikowych.

Czym jest wyzwanie Afri-Plastics?
Czym jest wyzwanie Afri-Plastics?

Finaliści biorący udział w wyzwaniu otrzymają wsparcie w wysokości 100 000 funtów na realizację zamierzonego celu oraz skalowania jego wyników.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

https://afri-plastics.challenges.org

Zadzwoń