+48 (33) 845 90 83

Dane firmowe

Grupa Liberta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Gazownicza 5
43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000437171
NIP 5472144430
REGON 2430750001

Sad Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer konta bankowego

Bank Zachodni WBK
02 1090 1665 0000 0001 3132 1203

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 8:00-16:00

Partner Techniczny

PROBIKO-AQUA Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 38A
62-020 Swarzędz
email: info@probiko-aqua.pl
Tel: +48 61 650 95 80
Fax: +48 61 650 95 81
W sprawie spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

Wysyłając formularz akceptuje następujące warunki: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie zbiorów danych osobowych Grupy Liberta Sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę Liberta Sp. z o.o. w celu archiwizacji, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również przesłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także dla nawiązania z Państwem kontaktu dotyczącego promocji naszych produktów i usług. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Grupę Liberta Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, adres: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Gazownicza 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Grupa Liberta 43-300 Bielsko - Biała, ul. Gazownicza 5. z dopiskiem "Dane Osobowe".